De kracht van ont-moeten

Ik ben Hilde De Schepper, erkend psycholoog en systemisch psychotherapeut.
Betrokkenheid, integriteit en geloof in verandering zijn waarden die de kern vormen van mijn ontmoetingsplek.

Diverse methodieken verruimden mijn benaderingswijze, verschillende trainers hebben mij bezield. Ik streef kwaliteit na door nog dagelijks op methodische ontdekkingstocht te gaan, versterkt door mijn netwerk.

Slide Background
Missie

Als ontmoetingscoach investeer ik in mensen. Ik help je om jouw potentieel te versterken via zorgvuldige en persoonlijke begeleiding.

Mijn missie is mensen ondersteunen in het ontmoeten en in het ont-moeten op weg naar authenticiteit.

Slide Background
Visie

Ik geloof sterk in de kracht van mensen. Lef, inspanning, geduld, respect, een menselijke omgeving en professionele begeleiding verzetten bergen.Slide Background

De persoonlijke coach

steunt je in jouw zoektocht naar een kwaliteitsvol leven. Je kan persoonlijke ondersteuning aanvragen als je niet meer goed in je vel zit, als je duidelijkheid wil krijgen over bepaalde levensvragen, als je psychosociale hulp nodig hebt in crisissituaties, bij het verwerken van trauma’s, psychosomatische klachten of relationele thematieken.

De jobcoach

zet zich samen met jou in om je professioneel leven te optimaliseren. Mensen die vragen hebben over hun huidige jobkeuze of professioneel functioneren, kunnen een beroep doen op deze ondersteuning.

De teamcoach

focust op ontmoetingsmomenten. Deze momenten zijn een duurzaam investeren in de mens en de menselijke interacties. Tijdens het ontmoeten staat zelfkennis en efficiënt communiceren centraal. Bedrijven en organisaties kunnen communicatieve ondersteuningsmomenten aanvragen in functie van teamgericht werken, collegialiteit of mensgericht leiding geven.

De familiecoach

ondersteunt partner en gezinsontmoetingen. Het is een investeren in familiale relaties aan de hand van een communicatief reflectieproces. Op regelmatige tijdstippen organiseer ik familiale ontmoetingsmomenten.

 

De ontmoetingscoach

geeft aandacht aan het ‘ont-moeten’ met een aanbod voor geest en lichaam. Hierbij staat de zorg voor de geestelijke kwaliteit centraal. Ik maak gebruik van mentale methodieken, al dan niet in combinatie met lichamelijke oefeningen.

Contact
Hilde De Schepper
Elisabethplein 21
9100 Sint-Niklaas
Rivierstraat 39
9080 Lochristi
0472-25 08 32